• De enige echte Brookies
 • Ambachtelijk gemaakt
 • Het allerlekkerste brievenbuscadeau!

Privacy verklaring

BROOKE’S BROOKIES is statutair gevestigd te 7811 EA, Hoofdstaat 19 te Emmen ngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04039266, hierna ook wel te noemen: “BROOKE’S BROOKIES”.

Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres: info@brookesbrookies.nl, telefonisch: 088-8000601 of het contactformulier op de website.

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, maken wij je graag attent op hoe wij met privacy omgaan. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening aan jou. Vanzelfsprekend respecteren wij jouw privacy. Daarom zorgen wij ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. De door jou verstrekte gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

E-mail nieuwsbrief
Wanneer jij gebruik maakt van onze dienstverlening nemen wij de vrijheid om jou tenminste eenmaal onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Wens je deze daarna niet meer te ontvangen, dan kan je je door middel van de Uitschrijven-knop onderaan deze nieuwsbrief hiervoor uitschrijven. Na uitschrijving ontvang je geen nieuwsberichten meer van ons. Stel jij helemaal geen prijs op het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief, dan kun je het vinkje weghalen in het bestel-scherm.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of producten, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Daarnaast verwerken wij ook de gegevens van de ontvangers van BROOKE’S BROOKIES zoals jij die opgeeft:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:
 • voor het afhandelen van jouw betaling
 • voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s)
 • om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
 • voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens
BROOKIES hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
BROOKIES deelt jouw persoonsgegevens met derden uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BROOKIES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met:
 • Martin Media , onze hostingpartner
 • Bakkie Koffie B.V., onze distributiepartner
 • Mollie, onze betaalprovider, heeft hun eigen privacystatement: Klik hier om naar het privacystatement van Mollie te gaan
Cookies die wij gebruiken
BROOKIES gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreukmaken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BROOKIES en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou aan te wijzen, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brookesbrookies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens beveiligen
BROOKE’S BROOKIES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brookesbrookies.nl